Intellectuele eigendomsrechten
 (c) Copyright 2007  Tom Couvreur

Alle eigendomsrechten met betrekking tot deze site,
 waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video‚Äôs
 en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal,
 formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij
 Tom Couvreur of inzenders van bijdragen.

De site wordt uitsluitend
 voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld.

Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan,
tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Tom Couvreur is verkregen.

Het is tevens niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te framen
 zonder uitdrukkelijke toestemming.

 
START